ONLINE SHOPPING . worldwide delivery from Lebanon .         phone 24/7:   +961 3 602405
CD Fairuz: In Concert at the Olympia-Paris
CD Fairuz: In Concert at the Olympia-Paris
In Music > Fairuz
CD Fairuz: In Concert at the Olympia-Paris
Brand: A. Chahine & Sons (VDL).
$27
Double CD.

1-Al Moukaddima el Mousikiyya
2-Oghniya ila Parees
3-Al Oshak wal Shaweesh
4-Mwal wa Dabka hal Hawa
5-Habbeytak bel Sayf
6-Ya Tayr el Warwar
7-Skaroo
8-Al Shaware'
9-Al Kamar Taht el Mechmche
10-Al Shaweesh wal Kabdayat
11-Bayni w Baynak
12-Rikkat el Jrar
13-Reddnee ela Bladi
14-Ya Ahl el Ahebba'
15-Hayla Ya Wassee'
16-Mwal Ya Markab el Rasseh
17-Ghaym el Ssayf
18-Shahrazad
19-Leena Ya Leena
20-Raksat el Manadeel
21-Akher el Sahriye
22-Ma Hada
23-Al Mash'had el Badawee
24-Raksat el Shabeb
25-Khedni
26-Al Bosta
27-Tal el Aala
28-Al Taheeya
29-Bhebbak Ya Lebnan
30-Zourounee
31-Sakro el Shawaree'
32-Hkeelee
Weight: 0.2 Kgs.