ONLINE SHOPPING . worldwide delivery from Lebanon .         phone 24/7:   +961 3 602405
CD Fairuz: Andalossiyyat
CD Fairuz: Andalossiyyat
In Music > Fairuz
CD Fairuz: Andalossiyyat
Brand: A. Chahine & Sons (VDL).
$14.5
CD
Note: a combination of 8 CDs makes 1 Kg of shipping.

1-Rja'ee Ya Alf Layla
2-Balgha Ya Kamar
3-Ya man Hawa Kad Atak Yaatazer
5-La Tas a Loonee
6-Ya Shadee el Alhan Ya Khaleelee
7-Ya Waheed el Ghaid
8-Hajjabooha
9-Ya Ghoson Naka
10-Bektob Esmak Ya Habeebee
11-Kaloo el Aada la Taatab Aalayya
12-Shal
13-Yara
14-Bhebbak Ma Baaref
Weight: 0.12 Kgs.